We’re taking part

Wales Week Dublin 2020: Connect with Ireland

Date:
12 Mar 2020, 4:30PM - 9:00PM
Location:
Dublin, Ireland
Booking details:
Free, registration essential, please contact Katie James – Katie.james005@gov.wales
Address:

The Wales Dome @ CHQ Building, Custom House Quay, North Dock, Dublin 1

Creative Europe Desk UK – Wales in collaboration with Creative Europe Desk Ireland, will be supporting a roundtable discussion and networking event hosted by Wales Arts International and Culture Ireland in Dublin as part of Wales Week Dublin 2020.

The Welsh Government and partners will be holding a series of events across the week celebrating the cultural connections between Wales and Ireland.

As part of this programme, on Thursday afternoon, we will explore ideas and exchange practice on developing networks, partnerships and touring opportunities between the cultural sectors in Wales, Ireland and beyond. 

Two partners will join us from the Creative Europe supported Vertical Dance Forum project, which aimed to experiment with new methodologies in order to build capacity in the vertical dance sector.

Kate, from North Wales based Kate Lawrence Vertical Dance and Chantal from Ireland based Fidget Feet, will share experiences and insight of international working. 

Gׅŵyl y Gorwel, an evening of art, music, language and conversations with leading artists from Wales will follow, and you can meet Katie from Creative Europe Desk UK, or Katie from Creative Europe Desk Ireland about Creative Europe opportunities.

Dyddiad: 12 Mawrth, 16.30 – 21.00

Lleoliad: Dulyn

Manylion archebu: Am ddim, bwcio yn angenrheidiol trwy ebostio Katie James – Katie.james005@gov.wales

Cyfeiriad: Tŷ Cymru @ Adeilad CHQ, Custom House Quay, Doc y Gogledd, Dulyn 1

Bydd Desg Ewrop Greadigol DU - Cymru mewn cydweithrediad â Desg Ewrop Greadigol Iwerddon, yn cefnogi digwyddiad rhwydweithio a thrafodaeth bord gron a gynhelir gan Wales Arts International a Culture Ireland yn Nulyn fel rhan o Wythnos Cymru Dulyn 2020.

Bydd Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos yn dathlu'r cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ac Iwerddon.

Fel rhan o'r rhaglen, byddwn yn archwilio syniadau a chyfnewid arferion ar ddatblygu rhwydweithiau, partneriaethau a chyfleoedd teithiol rhwng Cymru, Iwerddon a thu hwnt.

Bydd dau bartner yn ymuno â ni o'r prosiect Vertical Dance Forum a gefnogir gan Ewrop Greadigol, a oedd â'r nod o arbrofi gyda methodoleg newydd er mwyn meithrin gallu yn y sector dawns fertigol.

Bydd Kate, o Kate Lawrence Vertical Dance yng Ngogledd Cymru a Chantal o Fidget Feet yn Iwerddon, yn rhannu profiadau a mewnwelediad o weithio rhyngwladol.

Bydd Ŵyl y Gorwel yn dilyn, gyda noswaith o gelf, cerddoriaeth, iaith a sgyrsiau.  Dyma gyfle i siarad gyda Katie James o Ddesg Ewrop Greadigol DU a Katie Lowry o Ddesg Ewrop Greadigol Iwerddon ynglŷn gyfleoedd rhaglen Ewrop Greadigol.