We’re taking part

This Is Wales - Edinburgh Showcase

Date:
19 Aug 2019, 10:30AM - 1:00PM
Location:
Beetroot Sauvage - Edinburgh
Booking details:
FREE - booking essential
Address:

33-41 Ratcliffe Terrace, EH8 1SX

This is Wales – Edinburgh showcase

Arts Council of Wales, Wales Arts International and Creative Europe Desk UK – Wales invites international and UK presenters to join us for brunch to meet the artists and companies making work in Wales and learn more about their work in an informal networking brunch. 

This is Wales – Edinburgh showcase, is an 11-show programme working across theatre, dance and circus with a unique Welsh quality that resonates globally. 

We’ll be at Beetroot Sauvage, a vegan café just a short walk from Summerhall.

Katie James, the culture sub programme contact at Creative Europe Desk UK – Wales, will be there, to advise on Creative Europe opportunities, which supports international collaboration and partnerships, across all art forms.

Click here to book your free place. Katie will be in Edinburgh throughout the showcase week, please get in touch if you’d like to arrange a meeting.

-----

Dyma Gymru - Menter arddangos yng Nghaeredin

Dyddiad: 19 Awst 2019, 10.30 yb – 13.00yp

Lleoliad: Caeredin

Manylion archebu: Am ddim, bwcio yn angenrheidiol trwy Eventbrite

Cyfeiriad: Beetroot Sauvage, 33-41 Ratcliffe Terrace, EH8 1SX

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Desg Ewrop Greadigol y DU - Cymru yn gwahodd cyflwynwyr rhyngwladol a'r DU i ymuno â ni I, i gwrdd â'r artistiaid a'r cwmnïau sy'n gwneud gwaith yng Nghymru, i rwydweithio, a dysgu mwy am eu gwaith.

Mae menter arddangos Dyma Gymru yng Nghaeredin yn 11 o sioe yn gweithio ar draws theatr, dawns a syrcas gydag ansawdd Cymraeg unigryw sy'n atseinio'n fyd-eang.

Byddwn ni yn Beetroot Sauvage, caffi fegan yn agos iawn i’r Summerhall.

Bydd Katie James, cyswllt yr is-raglen ddiwylliant o Ddesg Ewrop Greadigol y DU - Cymru, yno, i gynghori ar gyfleoedd Ewrop Greadigol, sy'n cefnogi cydweithredu a phartneriaethau rhyngwladol, ar draws pob ffurf ar gelf.

I archebu, defnyddiwch y ddolen uchod. Bydd Katie hefyd yng Nghaeredin trwy gydol yr wythnos, cysylltwch â hi os hoffech drefnu cyfarfod.