One-to-one Culture sessions at The Eisteddfod, Wales

Date:
5 Aug 2015, 10:00AM - 7 Aug 2015, 6:00PM
Location:
Meifod, Powys, Wales
Booking details:
Sessions are free, tickets for The Eisteddfod from £15
Address:

Mathrafal Farm, Meifod, SY22 6HT

Catrin Cooke from Creative Europe Desk UK - Wales will be available for informal one-to-one sessions at The Eisteddfod from Wednesday – Friday. 

Bydd Catrin Cooke o Swyddfa Ewrop Greadigol y DU – Cymru, ar gael i gynal sesiynnau 1-1 ar faes yr Eisteddfod rhwng dydd Mercher a dydd Gwener.

Creative Europe funding is available for arts, creative, heritage and culture organisations and publishers, so anyone working in these sectors is invited to book a meeting with us to find out about the various funding and opportunities and to discuss any project ideas. Please note that Creative Europe does not directly support individuals. 

Mae Ewrop Greadigol yn gronfa sydd ar gael i sefydliadau sydd yn gweithio yn y sectorau celf, creadigol, treftadaeth a diwylliant, felly gall unhrywun sydd yn gweithio i sefydliad o fewn y sector hyn fynychu sesiwn 1-1 gyda Catrin i ddysgu mwy am y gronfa a’r cyfleoedd sydd ar gael i weithio gyda phartneriaid Ewropeaidd. Sylwer nad yw cronfa Ewrop Greadigol ar gyfer unigolion ond i sefydliadau drefnu a chydlynnu ar ran artistiaid neu weithwyr y sectorau creadigol..

The National Eisteddfod is Wales’ leading festival held annually during the first week of August. The Eisteddfod Festival, the pinnacle of the Welsh cultural calendar, travels from place to place, alternating between north and south Wales giving communities across the country a chance to welcome up to 160,000 visitors over an eight-day period.

Yr Eisteddfod yw un o wyliau celfyddydol mawr y byd, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn wythnos gyntaf mis Awst. Mae’r Eisteddfod yn uchafbwynt  calendar diwylliannol Cymru ac mae’n teithio ar hyd a lled Cymru ac yn rhoi cyfle I  gymunedau ar hyd y wlad I groesawi hyd at 160,000  o ymwelwyr ar draws gyfnod o 8 diwrnod. Dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i ddathlu a mwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, theatr, celfyddyddau gweledol a llawer iawn mwy.

Please email Catrin to arrange a time to meet.
Ebostiwch Catrin i drefnu cyfarfod ar gyfer sesiwn 1-1.