Europe Matters to Wales - What can the EU do for creative and cultural organisations in Wales?

Date:
12 Nov 2015, 10:30AM - 4:00PM
Location:
Caernarfon
Booking details:
Free, booking essential
Address:

GALERI Caernarfon, Victoria Dock, Caernarfon, Wales LL55 1SQ

Booking is now closed. Please contact Judy Wasdell if you want to attend: Judy.Wasdell@Wales.GSI.Gov.UK

Join us for this free event to find out about how a variety of European Union programmes and support services can benefit your organisation.

Creative Europe Desk UK – Wales has invited representatives from Creative Europe, Horizon 2020, Interreg and Erasmus+ to discuss in detail what these programmes have to offer the Welsh arts, cultural and audiovisual industries. Wales Arts International, Enterprise Europe Network, Europe Direct and the European Commission Office in Wales will also be joining us.

Schedule for the Day

10.30 Registration tea/coffee

11.00 – 12.00 Introductory panel with Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Creative Europe’s Culture sub-programme and Creative Europe’s MEDIA sub-programme

12.00 - 12.30 Tea/coffee break

12.30 - 13.30 Breakout sessions with Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Creative Europe’s Culture sub-programme and Creative Europe’s MEDIA sub-programme

13.30 - 14.30 Networking Lunch. Meet representatives from Wales Arts International, Enterprise Europe Network, Europe Direct and European Commission Office in Wales

14.30 - 15.30 Breakout sessions with Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Creative Europe’s Culture sub-programme and Creative Europe’s MEDIA sub-programme

15.30 - 16:00 Closing remarks with a look at successful case studies

If you have any queries about the event, please contact Catrin Cooke or Judy Wasdell, Creative Europe Desk UK - Wales.
Creative Europe Desk UK - Wales is part of the Welsh Government Creative Economy Sector.

Mae Ewrop yn Bwysig i Gymru

Beth all yr UE wneud ar gyfer y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru? 

Ymunwch a ni er mwyn dysgu mwy ynglyn â sut gall ystod o raglenni a gwasanaethau Ewropeaidd fod o fudd i’ch sefydliad. Bydd y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ac yn cymeryd lle yn Galeri, Doc Victoria, Caernarfon ar 12fed o Dachwedd.

Mae Swyddfa Ewrop Greadigol y DU-Cymru wedi gwahodd cynrychiolwyr o raglenni Ewrop Greadigol, Horizon 2020, Interreg ac Erasmus+ i drafod beth gall y rhaglenni hyn gynnig i’r diwydiannau celfyddydol, diwylliannol a chlyweledol yng Nghymru.

Bydd Celfyddydau Cymru Rhyngwladol, Rhwydwaith Mentergarwch Ewrop, Europe Direct a Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru yn ymuno â ni hefyd.

Amserlen y Diwrnod:

10.30 Cofrestru / Tê a Coffi

11.00 – 12.00 Panel cyflwyno Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Is-raglen Diwylliant Ewrop Greadigol ac Is-raglen Cyfryngau Ewrop Greadigol

12.00 - 12.30 Egwyl Tê/Coffi

12.30 - 13.30 Sesiynnau Grŵp Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Is-raglen Diwylliant Ewrop Greadigol ac Is-raglen Cyfryngau Ewrop Greadigol 

13.30 - 14.30 Cinio Rhwydweithio. Cwrdd â Chynrychiolwyr Celfyddydau Cymru Rhyngwladol, Rhwydwaith Mentergarwch Ewrop, Europe Direct, a Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru.

14.30 -15.30 Sesiynnau Grŵp Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Ewrop Greadigol Diwylliant ac Ewrop Greadigol MEDIA

15.30 – 16:00 Trafodaeth i gloi, a golwg ar rai o brosiectau llwyddianus

Photo: Commissioner panel event with BAFTA in Cardiff, 2014. Photo: Huw John Cardiff / huwjohn.com