Culture Information Seminar in Carmarthen / Ewrop Greadigol: Cyfleoedd i ariannu’r Celfyddydau a Diwylliant

Date:
20 Mar 2015, 11:00AM - 1:30PM
Location:
Carmarthen
Booking details:
Free, booking essential
Address:

Carmarthen Library, 9 Saint Peter's Street, Carmarthen SA31 1LN

Join us to find out more about Creative Europe's Culture funding opportunities at this free bilingual seminar. Catrin Cooke, Culture Manager at Creative Europe Desk UK - Wales, will present the four funding opportunities and the eligibility conditions, discuss how to develop applications and how to build a good project. 

We intend to have a guest recipient of the previous EU Culture programme to talk about their project and experience of applying for funding, what impact this has had on the artform/arts sector in Wales and what partnerships have developed as a result of EU funding.

If you would like a free one-to-one session, please email Catrin Cooke in advance. 

Photo: Jo Fong & Pauline Buenard, France. Part of Dance Roads, an EU funded Cooperation Project led by Coreo Cymru, Wales. 

Ewrop Greadigol: Cyfleoedd i ariannu’r Celfyddydau a Diwylliant

Bydd Catrin Cooke, Rheolwr Diwylliant, Swyddfa Ewrop Greadigol y DU Cymru yn cyflwyno sesiwn ar bedwar math gwahnol o brosiect sydd ar gael, gan gynnwys cymhwysedd,sut i ddatblygu cais a beth ystyrir yn brosiect da.

Bydd cynrychiolwr o sefydliad sydd wedi derbyn arian o'r gronfa flaenorol Rhaglen Ddiwylliant i son am eu profiad o ymgeisio ac i glywed am y prosiect , pa effiath mae hyn wedi ei gael ar y maes celf penodol hwnnw, yng Nghymru ac i weld sut mae  parteneriaethau Ewropeaidd wedi datblygu.

Os hoffech sesiwn 1-1, yan ebostiwch Catrin Cooke o flaenllaw.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld chi yno a cofiwch bod Oriel Myrddind , sydd drws nesaf yn werth ymweld.