Creative Europe, Erasmus Plus and beyond - Cardiff

Date:
8 Jul 2019, 10:30AM - 1:00PM
Location:
Cardiff / Caerdydd
Booking details:
Free booking essential, via Eventbrite // Manylion archebu: Am ddim, bwcio yn angenrheidiol trwy Eventbrite
Address:

The Old Library, The Hayes, Cardiff, CF10 1BH // Cyfeiriad: Yr Hen Llyfrgell, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1BH

Please join us for a Creative Europe seminar with case studies, an introduction to Erasmus Plus and other tips on working in Europe, followed up by lunchtime networking and plenty of time for questions.

Find out more about Creative Europe’s Culture sub programme which supports cooperation and exchange between cultural, heritage and arts organisations across European Countries and beyond, across ALL art forms.

Katie James at Creative Europe Desk UK – Wales will talk about funding opportunities, in particular Cooperation Projects aims and priorities.

Daniel King from Ecorys will present the Erasmus Plus programme, and opportunities for cultural organisations.

Hear from beneficiaries from the cultural sector talk about their experiences of both programmes, and how they’ve managed the project.

Wales Arts International and British Council will join us to talk about wider European opportunities.

If you are interested in Creative Europe but unable to make this event, or would like an informal chat, please contact Katie James directly katie.james005@gov.wales  

 

Ymunwch â ni ar gyfer seminar Ewrop Greadigol gydag astudiaethau achos, cyflwyniad i Erasmus Plus ac awgrymiadau eraill ar weithio yn Ewrop, gyda rhwydweithio gyda cinio ysgafn, a digon o amser am gwestiynau.   

Darganfyddwch fwy am is-raglen Diwylliant Ewrop Greadigol sy'n cefnogi cydweithrediad a chyfnewid rhwng sefydliadau Diwylliannol, Treftadaeth a Chelf ar draws Gwledydd Ewrop a thu hwnt, ar draws POB ffurf ar gelfyddyd.

Katie James o Desg Ewrop Greadigol y DU - Cymru bydd yn siarad am gyfleoedd ariannu, yn arbennig nodau a blaenoriaethau'r Prosiect Cydweithredu.

Bydd Daniel King o Ecorys yn cyflwyno rhaglen Erasmus Plus, a chyfleoedd i sefydliadau diwylliannol.

Clywed gan fuddiolwyr o'r sector diwylliannol siarad am eu profiadau o'r ddwy raglen, a sut maen nhw wedi rheoli'r prosiect.

Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig yn ymuno â ni i siarad am gyfleoedd Ewropeaidd ehangach.

Os oes gennych ddiddordeb yn Ewrop Greadigol ond yn methu â gwneud y digwyddiad hwn, neu os hoffech sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Katie James yn uniongyrchol katie.james005@llyw.cymru