Cooperation Project one-to-ones across Wales

Date:
22 May 2019, 2:00PM - 18 Jun 2019, 5:00PM
Location:
Location: Hay on Wye, Bangor, Aberystwyth, Carmarthen, Cardiff Lleoliad: Y Gelli Gandryll, Bangor, Aberystwyth, Caerfyrddin, Caerdydd
Booking details:
Free, but booking via email essential. Contact Katie. Manylion archebu: Am ddim ond mae’n hanfodol i fwcio. E-bostiwch Katie

Katie James is the Culture sub-programme contact for Wales at the Creative Europe Desk UK, and will be running bookable one-to-one sessions across Wales.

 • In Hay on Wye on Monday, 27 May, during the Hay books festival
 • In Bangor Wednesday 12 June
 • In Aberystwyth Monday 17 June
 • In Carmarthen Tuesday 18 June
 • Available for meetings in Cardiff, where Katie is based.

*If you cannot make these dates but would like a conversation, please contact me.

This is for you if you are an organisation or company in the creative, cultural and heritage sector, and you are: 

 • Applying for the Cooperation Projects deadline in the Autumn;
 • Interested in future calls and would like to discuss your international ambitions or project idea.  In particular, whether it fits with the strands priorities around audience development, digitisation, training & education, new business models, and circulation of people and work.

Support for the Cooperation Project preparation 

As well as talking to Creative Europe Desk UK, our website offers additional resource;

Sesiynau Prosiectau Cydweithredu un-i-un ledled Cymru

Katie James yw cyswllt is-raglen Diwylliant Cymru yn Desg Ewrop Greadigol y DU, a bydd yn cynnal sesiynau un-i-un y gellir bwcio ledled Cymru.

 •  Yn y Gelli Gandryll ddydd Llun, 27 Mai, yn ystod Gŵyl llyfrau Hay
 • Ym Mangor Dydd Mercher 12 Mehefin
 •  Yn Aberystwyth 17 Mehefin
 •  Yng Nghaerfyrddin 18 Mehefin
 •  Ar gael ar gyfer cyfarfodydd yng Nghaerdydd, lle mae Katie wedi  lleoli.

*Os na allwch wneud y dyddiadau hyn ond yr hoffech sgwrs, cysylltwch â mi.

Mae hyn i chi os ydych chi'n sefydliad neu'n gwmni yn y sector creadigol, diwylliannol a threftadaeth a

 • Gwneud cais am y dyddiad cau ar gyfer Prosiectau Cydweithredu yn yr Hydref;
 • Os oes gennych ddiddordeb mewn galwadau yn y dyfodol a hoffech drafod eich uchelgeisiau rhyngwladol neu syniadiau prosiect. Yn benodol, a yw'n cyd-fynd â blaenoriaethau'r meysydd sy'n ymwneud â datblygu cynulleidfaoedd, digido, hyfforddiant ac addysg, modelau busnes newydd, a chylchrediad pobl a gwaith.

Cymorth ar gyfer paratoi'r Prosiect Cydweithredu