We’re taking part

Catch us at the National Eisteddfod, Wales

Date:
5 Aug 2019, 10:30AM - 6 Aug 2019, 4:00PM
Location:
Llanwrst
Booking details:
Eisteddfod Day tickets from £20 - see website for details
Address:

Conwy County, Wales

The National Eisteddfod celebrates the culture and language of Wales in a different location each year, this year it will be held at Llanrwst. Culture sub-programme specialist Katie James from Creative Europe Desk UK - Wales will be in attendance Monday 5th to Tuesday 6th.

Work in the Cultural, creative or heritage sectors? Looking for information around working in Europe? You can talk to Katie about developing or strengthening partnerships in Europe

Creative Europe’s Culture sub-programme supports cooperation and exchange between arts, culture and heritage organisations across different European countries.

Katie will be with the Arts Council of Wales at Y Lle Celf as part of its programme of funding drop in sessions all week.  You can drop by to speak to Katie 10.30 – 12.00, Monday to Tuesday, and no appointment is necessary.

If you’d like to talk to Katie on the maes outside these times, please drop her an email to arrange a conversation.

Dewch i weld ni Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad: 5ed o Awst 2019 10.30YB – 6ed o Awst 12.00 H.D

Lleoliad: Llanrwst

Manylion archebu – Tocynnau dydd i’r maes o £20

Welwch yr wefan am manylion a’r rhaglen llawn

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dathlu diwylliant a’r iaith Cymraeg mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn, eleni yn Llanrwst.

Bydd yr arbenigwr is-raglen ddiwylliant, Katie James, o Desg Ewrop Greadigol y DU - yn bresennol o ddydd Llun i ddydd Mawrth. 

Gweithio yn y sectorau Diwylliannol, creadigol neu dreftadaeth? Edrych am wybodaeth ynglyn gweithio ar draws Ewrop?  Siaradwch â Katie ynglyn ddatblygu neu gryfhau partneriaethau yn Ewrop 

Mae is-raglen Diwylliant Ewrop Greadigol yn cefnogi cydweithrediad a chyfnewid rhwng sefydliadau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth ar draws gwahanol wledydd Ewropeaidd. 

Bydd Katie gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn Y Lle Celf fel rhan o'i rhaglen ariannu sesiynau ‘drop in’ drwy'r wythnos. Gallwch alw heibio i siarad â Katie 10.30 - 12.00, o ddydd Llun i ddydd Mawrth, nid oes angen apwyntiad. 

Os hoffech chi siarad â Katie ar y maes tu allan i'r amseroedd hyn, anfonwch e-bost ati i drefnu sgwrs.