Europe Matters to Wales - What can the EU do for creative and cultural organisations in Wales?

Date:
25 Feb 2016, 10:00AM - 5:00PM
Location:
Swansea
Booking details:
Free, booking essential
Address:

Volcano Theatre, 27-29 High Street, Swansea, SA1 1LG

Join us for this free event in Volcano Theatre, Swansea, on 25 February 2016 to find out about how a variety of European Union programmes and support services can benefit your organisation.

Creative Europe Desk UK – Wales has invited representatives from Creative Europe, Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Wales Arts International and Enterprise Europe Network to discuss in detail what these programmes and networks have to offer the Welsh arts, cultural and audiovisual industries.

Schedule 

10.00 Registration tea/coffee

10.30 Welcome and opening speech - David Hughes, Head of the European Commission office in Cardiff

11.00 Meet the speakers: Creative Europe, Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Wales Arts International and Enterprise Europe Network

11.45 Tea/coffee break

12.00 Round table discussions

13.00 Networking lunch

14.00 Round table discussions: Creative Europe, Horizon 2020, Interreg, Erasmus+

15.00 What makes a successful European application? 

  • Dr Rami M. Ayoubi from Cardiff Metropolitan University on their Erasmus+ application 
  • Elin Haf Gruffydd Jones, director of the Mercator Institute for Media, talks through their Creative Europe Culture sub-programme European Platforms application for Literary Europe Live, a project led by Literature Across Frontiers, Aberystwyth University
  • Alec Spiteri and Gethin Scourfield, Fiction Factory, on their Creative Europe MEDIA sub-programme application for TV Programming funding for Hinterland 

16.00 Closing remarks

If you have any queries about the event, please contact Catrin Cooke or Judy Wasdell, Creative Europe Desk UK – Wales.

Creative Europe Desk UK - Wales is part of the Welsh Government Creative Economy Sector.

_______

Ymunwch a ni er mwyn dysgu mwy ynglyn â sut gall ystod o raglenni a gwasanaethau Ewropeaidd fod o fudd i’ch sefydliad. Bydd y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ac yn cymeryd lle yn Theatr Volcano, Abertawe ar ddydd Iau 25ain o Chwefror.

Mae Swyddfa Ewrop Greadigol y DU-Cymru wedi gwahodd cynrychiolwyr o raglenni Ewrop Greadigol, Horizon 2020, Interreg,  Erasmus+ ,Celfyddydau Cymru Rhyngwladol a  Rhwydwaith Mentergarwch Ewrop i drafod beth gall y rhaglenni hyn gynnig i’r diwydiannau celfyddydol, diwylliannol a chlyweledol yng Nghymru.

Amserlen y Diwrnod

10.00  Cofrestru / Tê a Coffi

10.30 Croeso a sylwadau agoriadol - David Hughes, Pennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropaidd yng Nghymru

11.00 Cwrdd a'r Siaradwyr

11.45 Egwyl Tê/Coffi

12.00  Trafodaethau Bord Gron

13.00 Cinio/ Rhwydweithio

14:00 Trafodaethau Bord Gron

15.00 Sut Mae Llunio Cais Ewropeaidd Llwyddiannus

16:00 Sylwadau i gloi

Mae Swyddfa Ewrop Greadigol, y DU - Cymru yn rhan o adran Economi Greadigol Llywodraeth Cymru.

Photo: Commissioner panel event with BAFTA in Cardiff, 2014. Photo: Huw John Cardiff / huwjohn.com